مطالب سایت

دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
خوش آمدید
دکتر مهدی اخوان
درباره من
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
بوتاکس و فیلترها
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
جراحی زیبایی پلک
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
جراحی زیبایی سینه
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره تیروئید
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره پستان
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره کیسه صفرا
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره آپاندیسیت
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره لیپوماتیک
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره لیزر لیپولیز
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره واریس
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
درباره همورئید
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
فتق شکم و درمان به روش لاپاراسکوپی
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
لاپاراسکوپی چیست؟
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
پورت شیمی درمانی
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
فیستول شریانی وریدی
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
انواع کاتترهای دیالیز (شالدون، پرموکت)
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
گرافت های عروقی
دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دوره تکمیلی جراحی عروق و تروما
رگ مرکزی (CVC)

۰۳۱-۳۶۲۴۸۰۲ - ۰۹۱۳۷۸۰۰۰۳۰

dr.mehdiakhavan@gmail.com

اصفهان-روبروی درب اورژانس بیمارستان شریعتی - ساختمان فراز - طبقه چهارم

پذیرایی: روزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰